Yritys, arvot ja yhteiskuntavastuu

Ammatillisuus – noudatamme Apteekkitoiminnan eettisiä periaatteita. Kouluttautuminen – Henkilökunnan tieto- ja taitotaso kehittyy ja pysyy ajantasaisena kouluttautumalla. Koulutus – apteekki toimii farmasian alan opetusapteekkina. Koulutamme tulevia...